محصولات 2019-05-08T18:01:06+00:00

محصولات هفت طعم

تهیه شده از

مرغوبترین مواد طبیعی

سبد محصولات هفت طعم تنوعی از طعم و مزه برای استفاده روزانه هر خانواده است.
این سبد شامل: مربا، شور و ترشی، خیارشور، زیتون و …

شور ، ترش ، شیرین ، تند ، تلخ ، گَس و مَلس

آیا میدانید ذائقه انسان تنها قابلیت شناسایی هفت طعم را دارد؟

Olive Pickled

خیارشور سوپر ویژه 2

Cucumber Salty

Pickled

مربا

Jam