زیتون شور

Olive

سیر ترشی 2019-05-07T19:37:52+00:00

ترشی سیر گل

ترشی سیر مروارید

ترشی سیر حبه

ترکیبات :

تهیه شده از مرغوبترین مواد
  • سیر (گل)
  • سرکه با اسیدیته 11٪
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • زردچوبه