زیتون شور

Olive

زیتون شور 2019-05-07T12:12:06+00:00

ترکیبات :

تهیه شده از مرغوبترین مواد
  • زیتون تازه
  • سرکه با اسیدیته 11٪
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • آب